خدمات هک و امنیت

امنیت و بیشتر از آن…

بازگردانی اطلاعات

بازگردانی اطلاعات از دست رفته شما

بازگردانی اطلاعات؟

حفاظت در برابر حملات

مقابله سریع با رخنه های امنیتی

دفاع امنیتی ویژه؟

ارتقاء سطوح امنیتی

۹۹٪ افزایش امنیت بیشتر شما

پیاده سازی سطوح امنیتی؟

اطلاعات، واژه‌ای که تمامی انسان‌ ها روزانه و با طرق متفاوت و گوناگون با آن سر و کار دارند. اما نکته‌ ای که حائز اهمیت می‌باشد بحث امنیت آن می‌باشد، مبحثی که همه ما آن را با واژه امنیت اطلاعات می‌شناسیم. در حقیقت می‌توان گفت اگر شما سه ضلع مثلث حفظ محرمانگی (Confidentiality)، تمامیت (Integrity) و در دسترس بودن (Availablity) را رعایت نمایید، امنیت اطلاعات را برای خود و سازمانتان به ارمغان آورده‌اید و سایر مقوله‌ های امنیت را می‌توان به نوعی زیر مجموعه‌ های این سه مثلث دانست. در نظر داشته باشید شما باید برای تامین امنیت اطلاعات و این سه مثلثی که ذکر شد، آسیب‌ شناسی خوبی را در شبکه و سازمان خود در این خصوص انجام دهید. از انواع آسیب‌ های موجود برای امنیت اطلاعات می‌توان به مواردی چون خرابکاری، آتش‌سوزی، عملیات تروریستی، کلاهبرداری کامپیوتری و… اشاره کرد. شاید بتوان گفت که حفاطت از اطلاعات با استناد به سه اصل اساسی زیر اتفاق می‌افتد :

• نحوه پیشگیری از بروز یک تهاجم
• نحوه تشخیص یک تهاجم
• نحوه برخورد با حملات