طراحی بروشور

بروشور شامل مجموعه ای از اطلاعات در مورد یک محصول یا خدمات است، به صورتی که اطلاعات و مفهوم خود را به صورت سریع به مشتری انتقال دهد. چاپ بروشور به عنوان سرفصلی برای ارائه خدمات یا محصولات شما به مشتری به شمار می رود.

بروشور تبلیغاتی بسیار موثر و در دسترس تر از چاپ در یک مجله یا کاتالوگ تبلیغاتی می باشد. بروشور ها از بخش بندی منظم و خلاصه تری نسبت به کاتالوگ ها تشکیل شده اند و از بروشور تبلیغاتی به عنوان بازاریابی مستقیم جهت ترویج کسب و کار یاد می شود. نوع دیگر بروشور ها بصورت راهنما می باشند و جنبه راهنمایی یک هتل یا یک فروشگاه یا مجموعه فرهنگی تاریخی ورزشی را دارند.

طراحی بروشور – ۲ لت

۲۵۰,۰۰۰

طراحی بروشور – ۳ لت

۳۵۰,۰۰۰

طراحی بروشور – ۴ لت

۴۵۰,۰۰۰